Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty do sporządzenia operatów szacunkowych

Lokale mieszkalne (nieruchomość lokalowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)

 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia – akt notarialny
 • zaświadczenie ze spółdzielni (dotyczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu)
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży – w przypadku zakupu lokalu

Lokale użytkowe

 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia – akt notarialny
 • zaświadczenie ze spółdzielni (dotyczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu)
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży – w przypadku zakupu lokal
 • umowa najmu jeżeli lokal jest wynajmowany 
 • dokumenty potwierdzające wydatki operacyjne: podatek od nieruchomości, koszty ubezpieczenia i ochrony nieruchomości, koszty zarządzania nieruchomością, koszty napraw bieżących i konserwacji

Nieruchomości gruntowe niezabudowane

 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia – akt notarialny
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży – w przypadku zakupu
 • wypis z rejestru gruntów 
 • mapa ewidencyjna lub podziałowa
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości (wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
 • decyzje administracyjne: pozwolenie na budowę, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami mieszkalnymi

 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia – akt notarialny
 • wypis z rejestru gruntów, kartoteki budynków
 • mapa zasadnicza
 • zgłoszenie budynku do użytkowania lub pozwolenie na użytkowanie
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży – w przypadku zakupu
 • dokument potwierdzający powierzchnię użytkową budynku np. projekt budynku lub jego inwentaryzacja

Nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami mieszkalnymi w trakcie budowy lub remontu

 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia – akt notarialny
 • wypis z rejestru gruntów 
 • mapa zasadnicza
 • zgłoszenie budynku do użytkowania lub pozwolenie na użytkowanie
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży – w przypadku zakupu
 • dokument potwierdzający powierzchnię użytkową budynku np. projekt budynku lub jego inwentaryzacja
 • pozwolenie na budowę
 • projekt budynku
 • dziennik budowy
 • kosztorys prac budowlanych/remontowych

Nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami komercyjnym

 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia – akt notarialny
 • wypis z rejestru gruntów, kartoteki budynków
 • mapa zasadnicza
 • zgłoszenie budynku do użytkowania lub pozwolenie na użytkowanie
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży – w przypadku zakupu
 • dokument potwierdzający powierzchnię użytkową budynku np. projekt budynku lub jego inwentaryzacja
 • umowy najmu jeżeli nieruchomość jest wynajmowana
 • dokumenty potwierdzające wydatki operacyjne: podatek od nieruchomości, koszty ubezpieczenia i ochrony nieruchomości, koszty zarządzania nieruchomością, koszty napraw bieżących i konserwacji.

Reset password

Wpisz swój adres e-mail, a wyślemy Ci link do zmiany hasła.

Zacznij korzystać ze swojego konta

zapisać swoje ulubione domy i nie tylko

Zarejestruj się, używając emaila

Zacznij korzystać ze swojego konta

zapisać swoje ulubione domy i nie tylko

Klikając przycisk «ZAPISZ SIĘ» zgadzasz się na Warunki korzystania i Polityka prywatności
Powered by Estatik