Oferta

Wycena Nieruchomości

W ramach świadczonych usług oferujemy sporządzanie operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości:

 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych (działki budowlane, działki rolne, działki komercyjne)
 • nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, biurowe)
 • nieruchomości zabudowanych (budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, usługowo-handlowe, zabytki)
 • nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych
 • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, dożywocie itp.)

Operaty szacunkowe sporządzane są do celów:

 • zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy
 • przeprowadzenie transakcji kupna lub sprzedaży
 • aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • podział majątku, zniesienie współwłasności
 • wykup mieszkania spółdzielczego
 • wydzielenie samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych
 • określenie podstawy opłaty adiacenckiej i planistycznej
 • określenie należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji (odrolnienia gruntu)
 • określenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie
 • określenie szkód majątkowych spowodowanych budową infrastruktury (np. budowa drogi, budowa linii wysokiego napięcia, itp.).

Analiza rynku nieruchomości

Przeprowadzamy szczegółowe analizy rynku (cen) nieruchomości oraz stawek czynszu najmu, które są niezbędnym narzędziem przy inwestowaniu w nieruchomości w poszczególnych segmentach rynku:

 • mieszkaniowym
 • handlowo-usługowym
 • biurowym
 • przemysłowym,
 • terenów inwestycyjnych

Opinie i ekspertyzy

Dodatkowo sporządzamy opracowania i ekspertyzy określania wartości dla indywidualnych potrzeb inwestora w związku z zamierzeniem poniesienia kosztów dotyczących rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy obiektu, jak i również opinie w celu naliczenia  opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości lub  budowy urządzeń infrastruktury technicznej. Specjalizujemy się w sporządzaniu skutków finansowych uchwalenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz możliwości spadku lub wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia nowego planu lub zmiany istniejącego.  

Reset password

Wpisz swój adres e-mail, a wyślemy Ci link do zmiany hasła.

Zacznij korzystać ze swojego konta

zapisać swoje ulubione domy i nie tylko

Zarejestruj się, używając emaila

Zacznij korzystać ze swojego konta

zapisać swoje ulubione domy i nie tylko

Klikając przycisk «ZAPISZ SIĘ» zgadzasz się na Warunki korzystania i Polityka prywatności
Powered by Estatik